Ochrona PPOŻ

Ochrona PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa (w skrócie ochrona ppoż.) jest szerokim pojęciem, które opisuje działania podejmowane w celu ochrony życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony mienia przed pożarami, ale również klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami o charakterze miejscowym. Pod pojęciem ochrony przeciwpożarowej będą się kryć uregulowane ustawowo zasady, zobowiązujące m.in. właścicieli i zarządców różnego rodzaju budynków i terenów do stosowania odpowiednio skonstruowanych systemów przeciwpożarowych, dzięki którym możliwe jest zminimalizowanie ryzyka wybuchu pożaru i/lub efektywne ograniczanie jego skutków. Wszystko w myśl zasady: lepiej zapobiegać niż… gasić!
Ochrona przeciwpożarowa
(w skrócie ochrona ppoż.) jest szerokim pojęciem, które opisuje działania podejmowane w celu ochrony życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony mienia przed pożarami, ale również klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami o charakterze miejscowym. Pod pojęciem ochrony przeciwpożarowej będą się kryć uregulowane ustawowo zasady, zobowiązujące m.in. właścicieli i zarządców różnego rodzaju budynków i terenów do stosowania odpowiednio skonstruowanych systemów przeciwpożarowych, dzięki którym możliwe jest zminimalizowanie ryzyka wybuchu pożaru i/lub efektywne ograniczanie jego skutków. Wszystko w myśl zasady: lepiej zapobiegać niż… gasić!